Jubilate Deo

Vhodné pre všetkých
Hraný dokument o živote a diele Mikuláša Schneidera-Trnavského.