Športová televízia
Športová televízia

Sólo pre dve kapely

Hudobno-zábavná relácia.