Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Naša domovina

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov
Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ. Dokumentárny film o banských mestách na našom území.