50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Pozvanie do Modry

Nevhodné do 12 rokov
Hudobno-zábavný program.