Zlatá brána

Hudobno-zábavný program s detskými pesničkami.