Zrkadlo občana Pokorného

Ôsma časť úsmevno-satirického 9-dielneho seriálu zo života dnešného súčasníka, radového občana Maca Pokorného.
Úsmevno-satirický seriál zo života dnešného súčasníka, radového občana Maca Pokorného. V prvej časti sa dozvieme o Macovej mladosti a jeho študentských zážitkoch.