Zrkadlo občana Pokorného

Záverečná časť úsmevno-satirického seriálu zo života radového občana na konci 60. rokoch.
Úsmevno-satirický seriál zo života dnešného súčasníka, radového občana Maca Pokorného. V prvej časti sa dozvieme o Macovej mladosti a jeho študentských zážitkoch.