50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Encyklopédia slovenských obcí

Vhodné pre všetkých
Dokument
Obec leží v južnej časti Hornádskej kotliny, na severnom úpätí Slovenského Rudohoria. Názov obce je vraj odvodený z pomenovania hustého krovia, ale tiež pomenúva staré slovanské sakrálno - pútnické miesto. Podľa prvej písomnej zmienky sa vznik obce datuje do obdobia po roku 1255. Ďalším písomným prameňom je listina kráľovnej Alžbety z roku 1280. V tomto období sa vyskytuje pod názvom Goroszt. Medzi významné pamiatky obce patrí kaštieľ a zemianska kúria. Jej pôvodným majiteľom bol Štefan Mariássy. Bola to drevená stavba, v ktorej boli dve obytné izby, dve komory, kuchyňa a pivnica. Po rozparcelovaní veľkostatku odkúpil kúriu akademický maliar Jozef Hanula. Kaštieľ bol majetkom rodiny Mariássy. Išlo o veľkú dvojposchodovú budovu s mnohými miestnosťami. Okolo roku 1945 bol pridelený na školské účely a po požiari v roku 1946 ho vlastnila obec. Kostolík Najsvätejšej trojice bol pôvodne postavený na staroslovanskom kultovom mieste najneskôr v prvej polovici 13. storočia ako kamenná rotunda so štvorcovým centrálnym priestorom a štyrmi apsidami. Slúžil pravdepodobne ako pútnický kostol, pri ktorom sa spočiatku nepochovávalo. Kostolík predstavuje unikátny typ rotundy, jedinečný na území Slovenska. O jeho pôvode sa doteraz vedú diskusie, keď sa jeho predlohy hľadajú v byzantskej architektúre či v severnom Taliansku.