Sluha dvoch pánov

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Klasická komédia Carla Goldoniho - prevzaté predstavenie z divadla SNP v Martine z roku 1991.
Prevzaté predstavenie z divadla SNP v Martine z roku 1991. Klasická komédia Carla Goldoniho rozpráva úsmevný príbeh o sluhovi, ktorý slúži naraz dvom pánom, z čoho vyplynie rad nedorozumení, chceného i nechceného zatajovania a v neposlednom rade i komplikácií v ľúbostných vzťahoch ctihodných mešťanov.