Život s vlkmi

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokument, prírodopisný
Vlky odjakživa fascinovali ľudí. Či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Vnímanie vlka sa však v priebehu stáročí menilo: a to v závislosti od stavu civilizácie, šírenia legiend či historických udalostí. Vlky sú vnímané buď negatívne, alebo aj pozitívne - ako dravé zvery, ktoré ohrozujú človeka, alebo ako vnímavé a inteligentné zvieratá, ktoré sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy v prírode.... Človek bojoval odjakživa s vlkmi o teritóriá - a tento boj trvá dodnes...