Čaj u pána senátora

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Prevzaté predstavenie z Novej scény v Bratislave. Satirická komédia Ivana Stodolu o spoločenskom a politickom karierizme, malomestskej buržoázii z čias prvej republiky.
Záznam divadelného predstavenia z Novej scény v Bratislave. Satirická komédia I.Stodolu o spoločenskom a politickom karierizme, malomestskej buržoázie z čias prvej republiky.