Tour de France 2022
Tour de France 2022

Subjektív (V tieni manéže)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Televízny dokument, nahliadnutie do romantického i drsného života ľudí, ktorí svoj život zasvätili cirkusu.
Dnes už nebohý režisér, scenárista a kameraman Ján Piroh. / zomrel 30. januára 2003/ sa významne zapísal do slovenskej kinematografie svojimi dokumentárnymi filmami nielen s horolezeckou tematikou a zobrazovaním života a krajín na iných kontinentoch, ale aj zobrazovaním blízkej reality okolo seba. Svoje reportážne rozprávanie vždy posúval do zaujímavejších obrazových polôh a ako autor nebol nikdy len pozorovateľom, ale plnohodnotnou súčasťou svojich projektov.Jeho tvorba do roku 1990 predstavuje cca 30 krátkych dokumentárnych filmov, 350 spravodajských šotov, jeden celovečerný dokumentárny a jeden hraný film. V rokoch 1992 - 94 pracoval v STV Bratislava a od roku 1995 nakrúcal dokumentárne filmy pre Českú televíziu a českú filmovú spoločnosť Febio (Jak se žije, OKO, Zpověď, Cestománie či GEN - Galerie elity národa). Jeho starší publicistický film V tieni manéže vytvorený v cykle Subjektív v r. 1995 nás tentoraz nevedie do hôr, ale do cirkusového prostredia. Piroh vnímavo a pohotovo zachytáva jemné odtiene cirkusových profesií, cez výpovede jedného z protagonistov sa usiluje dostať sa k javom, ktoré sú bežnému ľudskému oku neznáme.