EURO 2020
EURO 2020

Starina

Vhodné pre všetkých
Časozberný dokumentárny film o výstavbe vodárenskej nádrže Starina.
Dokumentárny film o budovaní najväčšej vodárenskej nádrži na Slovensku, jej architektúre i funkcii, obohatený o počítačové modely a mapovanie práce pod i nad hladinou. Časozberný materiál, obohatený o ekologický rozmer a dôležitosť nádrže.