Športová televízia
Športová televízia

Žiť svoj sen

Komédia o žene, ktorá sa napriek nesúhlasu okolia rozhodne začať nový život a splniť si svoj sen.