Božie deti - Deloreskere čhave

Veľká noc gréckokatolíkov v Jakubanoch.