Športová televízia
Športová televízia

Výmysly uja Elektróna

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.
Ujo Elektrón vynájde automatické bábkové divadlo na premenu a prevýchovu zlých detí. Zásluhou Cyra a Mira všetky tradičné rozprávkové postavy vystupujú v opačných charakteroch.
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.