Správy RTVS
Správy RTVS

Výmysly uja Elektróna

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.
Nervózny pán Hadička chce vymyslieť perpetuum mobile. V spánku zoberie ujovi Elektrónovi jeho zázračnú skrutku a vydáva sa za najväčšieho vynálezcu v Trumbádii. Cyro a Miro však všetko napravia.
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.