Krásy Slovenska

prírodopisný dokumentárny film o návrate sokola sťahovavého do našej prírody