Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Triptych - SĽUK

Záznam z predstavenia k 70.výročiu vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu doplnený o emotívne výpovede trojice zakladajúcich členov - Hedy Melicherovej, Dariny Ťapákovej a Juraja Kubánku so sprievodným slovom riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara.