Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Triptych - SĽUK

Vhodné pre všetkých HD
Záznam z predstavenia k 70.výročiu vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu doplnený o emotívne výpovede trojice zakladajúcich členov - Hedy Melicherovej, Dariny Ťapákovej a Juraja Kubánku so sprievodným slovom riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara.
Záznam z predstavenia k 70.výročiu vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu doplnený o emotívne výpovede trojice zakladajúcich členov - Hedy Melicherovej, Dariny Ťapákovej a Juraja Kubánku so sprievodným slovom riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara. K úmrtiu Dariny Ťapákovej.