Egon Bondy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Dokumentárny film o spisovateľovi, básnikovi a filozofovi Egonovi Bondym.

Bývalý nočný strážnik Národného múzea v Prahe...básnik, spisovateľ, filozof. Jeho diela vychádzali v Samizdatoch a až po novembri 89 sú prístupné aj širokej verejnosti. Po rokoch v Prahe a Telči sa usídlil v Bratislave, prijal slovenské občianstvo a slovenčina sa stala aj jeho literárnym jazykom. O jeho životných osudoch, priateľoch, názoroch na filozofiu a inom je tento dokumentárny film.