EURO 2020
EURO 2020

Etudy o človeku zo slovenskej gotiky

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Hudobno-výtvarná kompozícia plastík spišskej gotiky na pozadí duchovnej hudby majstrov XX. storočia.
Umelecká hudobno-výtvarná kompozícia. Na pozadí troch diel vážnej hudby 20.storočia: Olivier Messiaen: Maternitas. Ascensio., Carl Orff: Carmina burana a Krzystof Penderecki: Stabat Mater - sa odvíja unikátnym dramatickým strihovým spôsobom trilógia zo života Ježiša Krista, s použitím detailných i celkových záberov plastík slovenského gotického umenia. 1. a 2. časť - zväčša Madonny, aj motívy narodenia a iné, 3. časť. - silne dramatická: motívy utrpenia.