Od štvrtka do zmŕtvychvstania

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Psychologická dráma nakrútená podľa divadelnej hry" Atentát ". Konfrontácia etických postojov atentátnikov a ich protivníkov na reálnom pozadí vrcholiacej heydrichiády v Prahe.
Psychologická dráma nakrútená podľa divadelnej hry Leopolda Laholu Atentát. Konfrontácia etických postojov atentátnikov a ich protivníkov na reálnom pozadí vrcholiacej heydrichiády v Prahe. Autor filmu Leopold Lahola /1918 - 1968/, slovenský prozaik, dramatik, prekladateľ, scenárista a režisér, požiadal po stalinskej kritike a ost- rom odsúdení jeho hry Atentát o vysídlenie do Izraela, kde pracoval ako režisér. Neskôr pôsobil vo viacerých krajinách, napokon zakotvil v Mní- chove. Koncom šesťdesiatych rokov už mohol opäť pracovať v ČSSR, kde počas nakrúcania filmu Sladký čas Kalimagdory náhle zomrel. Meno Leopol- da Laholu patrilo k menám tých spisovateľov, o ktorých sa dlhé roky ml- čalo a ktoré boli zámerne vynechávané z učebníc literatúry. Film vznikol v roku 1969, ale na svoju premiéru čakal dvadsaťjeden rokov.