Malé biblické príbehy

Vhodné pre všetkých
Biblický príbeh z Nového zákona.