Elektra

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Televízna inscenácia starogréckej tragédie podľa Sofokla.
Televízna inscenácia antickej Sofoklovej tragédie nenávisti. Dejiskom je kráľovský palác v Mykénach. Orestes sa vracia domov s pestúnom a priateľom Pyladom, aby pomstil svojho otca Agamemnona. Zabila ho Orestova matka Klytaimnestra s milencom Aigistom. Orestova sestra Elektra ťažko znáša neprítomnosť brata a protiví sa jej tvrdé Aigistovo i matkino zaobchádzanie. Do paláca vstupuje Orestov pestún so správou, že Orestes je mŕtvy a že prináša jeho urnu. To natoľko rozžiali Elektru, že sa rozhodne sama vykonať pomstu. Vtom prichádza Orestes a zabije matku aj Aigista na tom istom mieste, kde bol zavraždený Agamemnon.