Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Kalendár zvykov

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Zvyky z Dolnej Oravy, viažúce sa k obdobiu medzi Veľkou nocou a Turícami, ktoré vrcholia na Jána.
Symbolom Veľkej noci je voda. Na Jána je to oheň. Ponúkame vám zvyky z Dolnej Oravy, viažuce sa k obdobiu medzi Veľkou Nocou a Turicami, ktoré na Jána vrcholia.