Správy RTVS
Správy RTVS

Sviatok sviatkov

Dokument o obradoch veľkonočného trojdnia medzi gréckokatolíkmi, v Košickom exarcháte.