Fragmenty umenia

Dokument z návštevy poľského svetoznámeho skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO v Bratislave. / K úmrtiu hudobného skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO. /
Dokument z návštevy "živej legendy" hudby 2O.storočia - poľského svetoznámeho skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO v Bratislave.