Fragmenty umenia (Hudba je celý môj život)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dokument z návštevy poľského svetoznámeho skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO v Bratislave. / K úmrtiu hudobného skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO. /
Dokument o návšteve "živej legendy" hudby 2O.storočia, jedného z najvýraznejších a najrenomovanejších hudobných skladateľov našej doby - KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO na festivale MELOS - ÉTOS v Bratislave v novembri l999. Dokument zachytáva atmosféru skúšky, generálky a koncertu skladateľovej kompozície CREDO, ktorú osobne aj diriguje. Na tomto pozadí sa v exkluzívnom interwiev podarilo tvorcom zachytiť Pendereckého názory na hudbu, spoločnosť, kultúru, vlastnú tvorbu, vieru, život, záujmy, záľuby, aj smrť...
Dokument z návštevy "živej legendy" hudby 2O.storočia - poľského svetoznámeho skladateľa KRZYSZTOFA PENDERECKÉHO v Bratislave.