Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Strašidlá

Prevzaté predstavenie z Divadla A.Bagara v Nitre. Hra o chorých vzťahoch v rodine, cez ktorú autor premyslene útočí proti pokrytectvu, falošným ilúziám, konvenciám a dogmám chorej spoločnosti. Nemilosrdná analýza meštiackej spoločnosti na konci 19.storočia.