Bakalárske návraty 1997 (Bakalárske návraty)

Nevhodné do 12 rokov
Bakalársky príbeh zo života napísaný podľa diváckeho námetu.
---------- Anotace ---------- Bakalársky príbeh napísaný podľa diváckeho námetu. ---------- Noticka ---------- Bakalársky príbeh zo života napísaný podľa diváckeho námetu.