Bakalárske návraty 1997 (Bakalárske návraty)

Dvojka | Utorok 10.07.2018, Vo výťahu


Nevhodné do 12 rokov

Bakalársky príbeh zo života napísaný podľa diváckeho námetu.

---------- Anotace ---------- Bakalársky príbeh napísaný podľa diváckeho námetu. ---------- Noticka ---------- Bakalársky príbeh zo života napísaný podľa diváckeho námetu.

Nájdete nás na Facebooku