Bakalárske návraty 1997 (Bakalárske návraty)

Nevhodné do 12 rokov
Príbeh napísaný za základe diváckeho námetu.