Subjektív

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Televízny dokument o prírodných, turistických pozoruhodnostiach rakúskeho Korutánska.