Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Mukačevská 7

V autentickom dokumente sú zachytené osudy ľudí nielen počas výbuchu, ale odkrýva ich životy (V bytovke) aj pred tragédiou.