Happy kvíz

Pondelok 8.06.2020 Nevhodné do 12 rokov HD

Happy kvíz “ je interaktívna zábavá hra, založená na princípe „Live kvízu“ s moderátorom, pri ktorej môžete využiť aj váš smartfón či tablet.