S vami doma (Tumenca khere)

Vhodné pre všetkých HD

Vzdelávací program pre rómsku menšinu.