S vami doma (Tumenca khere)

Vhodné pre všetkých
Vzdelávací program pre rómsku menšinu.