Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Svetové dedičstvo: Jasov)

Vhodné pre všetkých HD
Dokument zachytáva prírodné scenérie a historické pamiatky Jasova.
Korene Kláštora premonštrátov v Jasove sa viažu k začiatku 13.storočia. Dnes môžeme nájsť tento kláštor prestavaný v barokovom duchu v lone prekrásnej prírody a obdivovať v ňom nielen svojskú atmosféru viery jej obyvateľov, ale aj umeleckú prácu jeho staviteľov. K pamiatkam, ktoré v Jasovskom kláštore môžeme obdivovať patrí nielen samotné opátstvo, ale aj kostol Sv.Jána Krstiteľa, či kláštorná knižnica a odkazy na mnohé významné osobnosti, ktoré boli a sú späté s jeho múrmi.