EURO 2020
EURO 2020

Proti múru

Nevhodné do 18 rokov HD
Dráma Fatiha Akina z prostredia tureckých prisťahovalcov v Nemecku, ocenená Zlatým medveďom.
Cahit žije v Hamburgu a zo svojho života odstránil všetko, čo by mu pripomínalo jeho turecký pôvod. Zo stredu klubovej a drogovej scény, kde prežíva zo dňa na deň, sa ocitne na psychiatrickej klinike, kde sa zoznámi s mladou Sibel, ktorá sa pokúsila o samovraždu, aby unikla obmedzovaniu zo strany svojej konzervatívnej tureckej rodiny. Hoci sa najskôr bráni, napokon podľahne prosbám Sibel, aby ju zachránil fingovaným manželstvom...