Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Dejiny malej mechanizovanej múzy

Vhodné pre všetkých
Seriál o dejinách filmu s filmovým historikom Ivanom Rumanovským.
Dokumentárny film o prvých kinematografoch a kinematografistoch. O kočovných kinematografoch, ktoré sa z premietacích sál a salónov "rozbehli" po slovenských mestách a väčších dedinách. Jarmoky a trhoviská boli v minulosti miestom, kde s maringotkou prišiel aj kinematograf s kinematografistom. Sám Igor Rum,anovský si pamätá, že ako 5-ročný videl v Poľnom Kesov kinematograf, ale otec odmietol ísť na jeho véľký žial na premietanie. Po druhý krát videl kinematograf v jeho rodnejVeľkej doline, ale premietanie sa neuskutočnilo, lebo v dedine nebola zavedená ešte elektrina. Tak zostalo len pri bábkovom divadelnom predstavení. V Petrove na Morave žije posledný kočovný kinematografista Franta Šimek.Keď sa dozvedel, že jedným z detí vo Veľkej doline, ktoré bolo sklamané, že sa vtedy dávno nemohlo zúčastniť premietania, je filmový historik Igor Rumanovský, daroval mu starý vzácny kinematograf. Väčšina kinematografistov kočovala po mestách a dedinách so svojimi biografmi a sprostredúvala ľud´dom za malý peniaz ilúziu života prostredníctvom pohyblivých obrázkov.