Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Osobnosti a udalosti

Dokumentárny cyklus o významných osobnostiach a udalostiach slovenských dejín 15. časť je venovaná Živene, spolku slovenských žien a jej predsedníčke E. M. Šoltésovej.