Osudy

Nevhodné do 12 rokov HD
Rodina Tvarožkovcov stála pri prvých krokoch československých légii, Československej republiky a neskôr aj protifašistického odboja. Branislav sprevádzal s bratrancom Živodarom v povstaní generálov Goliana a Viesta. V roku 1948 sa jeho bratranec Živodar zapojil do odboja proti druhej totalite. Ocitol sa na palube lietadla, ktorým uletel na západ ich priateľ, bývalý príslušník britského kráľovského letectva Milan Jakubec. Branislav Tvarožek bol odsúdený v procese, v ktorom padli tri rozsudky smrti. V roku 2019 získal ocenenie Biela Vrana.