Športová televízia
Športová televízia

Edi

Dráma o mužovi, plne odovzdanom svojmu osudu.