Večer ľudí dobrej vôle

Slávnostný charitatívny koncert z Dómu sv. Martina v Bratislave.