Športová televízia
Športová televízia

Žiť je úžasné

Emma Tekelyová so svojim hosťom Marínou Kráľovičovou v magazíne o krásach života.