Žiť je úžasné

Vhodné pre všetkých

Emma Tekelyová so svojim hosťom v magazíne o krásach života.