Žiť je úžasné

Vhodné pre všetkých
Emma Tekelyová so svojim hosťom v magazíne o krásach života.