Slovenský panteón

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Príbehy osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska.
Nenarodili sa na Slovensku, ale aj tak patria medzi najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. Slovanskí apoštolovia, solúnski bratia Cyril a Metod pôsobili na území Veľkej Moravy v 9. storočí, kam boli vyslaní byzantským kráľom Michalom III na žiadosť kniežaťa Rastislava. Ten sa snažil získať politickú podporu na ustálenie moci a pomoc v boji o nezávislosť spod franskej moci. Konštantín, zdatný filozof, vytvoril nové písmo, hlaholiku, a ako prvý preložil do slovanského jazyka časti Biblie a texty bohoslužieb. To, že boli bratia i šikovnými diplomatmi, dokázali pri jednaní s pápežom, ktorý uznal ich základné požiadavky: založenie školy vedenej Metodom, ktorá znamenala začiatok éry rozvoja slovanského písomníctva, vysvätenie slovanských učeníkov a uznanie tzv. staroslovienčiny ako štvrtého kresťanského liturgického jazyka.