Poklady.sk

Vhodné pre všetkých
Predslov ku Svätému písmu v stojedenástich veršoch z pera Konštantína Filozofa .
Kultúrna pamäť ktoréhokoľvek národa je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré určujú jeho svojbytnosť. Príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863 je často považovaný za počiatok slovanskej kultúry. Vznik hlaholiky bol totiž ďalším krokom k upevneniu pozície slovanského národa na strednom Dunaji. A práve Proglas, prvé naše pôvodné písomné dielo, je kľúčom k významu tejto misie. Sto jedenásť veršov z pera Konštantína Filozofa prekonalo hranice skutočné, umelecké aj historické. Proglas spojil národy, dal im písmo a hoci je iba predslovom ku Svätému písmu, môžeme ho právom označiť ako veľbáseň storočia. Potvrdil to český literát a jazykovedec Jakobson až v r.1943. Prvý slovenský preklad tohto diela urobil prof. Eugen Paulíny a prebásnenie textov Viliam Turčány.