MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Poklady.sk

Vhodné pre všetkých
Naše národné poklady, ktoré sú na dosah ruky a predsa o nich málo vieme.
Územie Slovenska sa nachádza na rozhraní africkej a európskej litosferickej dosky. Patríme medzi stredné zemetrasné územia, ale u nás sa zemetrasenia vyskytujú iba zriedkavo a so slabou intenzitou. Slovenské pohoria tvoria až z dvadsiatich piatich percent sopečné pohoria, hoci o žiadnej sopke na našom území nie je nič počuť. Je to zapríčinené tým, že sú rádovo vyhasnuté od stotisíc po milióny rokov. V období treťohôr boli u nás vytvorené viaceré sopečné pohoria, ako napríklad Vihorlat, Cerová vrchovina, Štiavnické a Kremnické vrchy alebo Poľana. Najmladšou sopkou v celej strednej Európe je Putikov vŕšok, ktorý má stotisíc rokov.