Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Portréty

Profil Kameramana Slovenskej televízie Františka Trutza.
Slovenská televízia uvádza v cykle Portréty pri príležitosti 45. výročia STV aj kameramana Františka Trutza. Začínal v spravodajskom filme, ako kameraman sa podieľa aj "Kolibskej" hranej tvorbe.. pracovný život predstavili fotografie a spomína aj jeho syn, režisér František Trutz ml.