Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čarovný svet animovaného filmu

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Zo zákulisia pohyblivých obrázkov.
Trinásťdielny seriál o histórii, dielach a tvorcoch filmového žánru, ktorý nemusí byť určený len najmladšej generácii.Seriál dokumentárnych filmov je prvým uceleným filmárskym pohľadom na dejiny slovenského animovaného filmu, jeho najvýraznejšie, najosobitejšie diela, tendencie a autorov. Zároveň je to ojedinelá ukážka toho najlepšieho, čo v tejto oblasti počas takmer 60 rokov na Slovensku vzniklo. Projekt však nie je len rekapituláciou toho, čo sa dodnes vytvorilo, ale pokus pomôcť k znovuzrodeniu slovenského animovaného filmu. Pohyb novembrových dní roku 1989 zachytili aj slovenskí animátori. Kreslili svoje pocity, zobrazovali hlboké vyznania. Už koncom 80. rokov sa objavili prvé smelé pokusy metaforou kriticky pomenovať stav spoločnosti (Keby som bol vtáčkom, Celina či Dáždnik, r. Slivka). Významné sú aj filmy Objekty (r. Kubal), Kráľ je nahý (r. Jurišič) a Naše prejavy (r. Leššo).